Categories
Milestones

New experimental map from Mapio Cymru to help you share more place names in Welsh

Mapio Cymru now has an experimental map you can browse, as a counterpart to the main map.

This map currently looks fairly similar to the main map, but it’s running on a separate server which I’ve provisioned for it:

pwlltywod.mapio.cymru

Look closely and you’ll see that all the place names are subtly different.

Why do this? The main purpose is to spot gaps in the data for names in Welsh. There are a few means by which a name can find its way to the main map. The map takes data from OpenStreetMap and Wikidata, and then processes it. We at the Mapio Cymru project wanted to convey the data source of each name on a map, but separately from the main map.

At the moment there are four potential sources noted in the experimental map’s key:

  • From the name:cy field (OpenStreetMap)
  • From the name field (OpenStreetMap) – while not labelled as being in Welsh the name looks as if it could be in Welsh, according to certain criteria. I need to blog about these criteria soon.
  • From Wikidata
  • No suitable name found (at the moment)

Please note that this key could change in future. Please refer to the map and its own key for details.

You won’t be able to do all the things that you can do with the main map, like search and easy embedding.

What you can do is browse the experimental map to find deficiencies and then edit OSM to enter names, in instances where the data is incomplete.

Your changes will appear on the main map and the experimental map.

Ultimately the place name you enter could then appear in a multitude of apps and projects, thanks to its licensing status as open data. I am very glad to offer this resource as a means of helping anybody who wants to share place names in Welsh. Thanks again to the Welsh Government for supporting this work.

The experimental map server is called the Pwll Tywod, or sand pit. This is denoted by the sandy coloured border. Our use of this term is to convey that we are playing with how it appears. Please excuse any occasional tech glitches you might see on the experimental map – but that’s the point.

13 replies on “New experimental map from Mapio Cymru to help you share more place names in Welsh”

There are many errors on Mapio Cymru, some of it based on poorly-researched work or historic speculation, and omissions. Will editorial emendations draw on historic evidence?

Annwyl Richard, thank you for your comment and question. Mapio Cymru draws all its geographical and place name data entirely from OpenStreetMap and Wikidata. These two sources are editable by anybody, and also licensed as open data to be used freely. Therefore we would strongly encourage anybody who sees ways of improving the data to edit these sources. Gobeithio eich bod yn mwynhau cyfrannu at yr adnoddau gwerthfawr hyn.

Cwestiwn am beth yw gwall yw hyn. Ar OSM ei hun mae copa o’r enw Foel Gasyth yn ymddangos
https://www.openstreetmap.org/node/3295717654
Ond nid yw’r enw ar Mapio Cymru, mond eicon copa a’i uchder. Es i OSM nawr a meddwl ei gynnwys o dan multilingual name, ond yna stopiais gan mai’r un enw ydy o. Oes yna reswm pam nad yw’n ymddangos yn Mapio Cymru – a gafodd ei nodi yn anghywir fel ‘enw Saesneg’ yn lle jest ‘enw’ ar OSM, os yw hynny’n bosib?

Rhys

Wrth gwrs rwyt ti’n iawn – dylai Foel Gasyth ymddangos i bobl.

Rwyt ti wedi rhoi dy fys ar fater sydd yn berthnasol iawn i Mapio Cymru. Rydyn ni wedi bod yn ceisio annog pobl sy’n golygu OSM i roi’r enw Cymraeg yn y maes name:cy er mwyn gwneud enwau Cymraeg yn hollol glir yn y data. Mae hynny yn hollbwysig.

Mewn achosion lle mae name yn digwydd bod yn Gymraeg mae hyn yn edrych fel dyblygiad – ond mae’n cyfleu gwybodaeth newydd, y ffaith bod enw yn sicr yn Gymraeg.

Yn anffodus mae diffiniad o name (heb dag iaith) yn amwys iawn – ‘y prif enw yn y byd go iawn’, ‘yr un mwyaf amlwg ar y gwaelod’ ayyb! Yng Nghymru mae’n gallu bod yn Gymraeg, Saesneg, neu iaith arall. Dydy hyn ddim yn glir iawn o ran ceisio canfod enwau Cymraeg.

Mae pob enw yn y byd yn fater o safbwynt ieithyddol. Felly yn fy marn i dylai pob enw ar OSM cael ei dagio gyda’i iaith. Hefyd yn fy marn i ni ddylai’r maes name (heb dag iaith) fodoli o gwbl. Ond dw i ddim yn cael penderfynu dros bawb yn y byd!

Pe taswn i’n dangos pob name ar Mapio Cymru byddai llawer iawn o enwau sydd ddim yn Gymraeg ymddangos. Yr hyn mae’r system yn gwneud yw: trio dangos name:cy, neu drio cymryd enw wrth Wikidata, neu asesu name yn ôl meini prawf, e.e. cynnwys ‘ysgol’, ‘eglwys’ ayyb (y rhestr werdd), ac hefyd ddim yn cynnwys ‘z’, ‘x’, ‘k’ ayyb (y rhestr goch). Dyw e ddim yn berffaith ond mae’r rhaf fwyaf sy’n pasio’r profion yn Gymraeg ac yn addas. Dw i am roi ‘foel’ ar y rhestr werdd cyn hir hefyd – ond mae hi dal yn bwysig i roi’r enw Cymraeg mewn name:cy.

Diolch am ofyn. A dweud y gwir dw i angen blogio’n fanwl am yr elfen yma, a hefyd rhannu’r meini prawf sef y rhestr goch a rhestr werdd o elfennau.

Diolch am yr ateb manwl ac mae’n rhoi hyder i mi rwan fynd ymlaen a golygu, a dwi’n cytuno efo’r canlynol ac yn deall bod o allan o reolaeth Mapio Cymru:
Hefyd yn fy marn i ni ddylai’r maes name (heb dag iaith) fodoli o gwbl. Ond dw i ddim yn cael penderfynu dros bawb yn y byd!

Ar yr un trywydd mae llawer o enwau tai/ffermydd ar goll ar Mapio Cymru (ble sbiais ta beth) ac mae ateb yn esbonio pam felly dwi’n meddwl. Un enghraifft yw fy hen gartref, Tyddyn Isaf. Dwi’n cymryd felly nad yw ‘Tyddyn’ ar y rhestr werdd. Baswn i’n teimlo’n hyderus nad oes y fath air mewn iaith arall iddo beri dryswch, trad dwi ddim mor hyderus am ‘Isaf’ – ai’r math yma o eiriau baset yn eu hychwanegu at y rhestr werdd i sicrhau bod mwy yn ymddangos yn ddiofyn?

Rhyfedd. Dyma’r eitem sydd wedi achosi’r ‘Treganna’. Mae’n edrych fel bod y cod Q5033865 sy’n cyfeirio at eitem Wikidata yn anghywir. Wyt ti eisiau trwsio fe trwy roi’r cod cywir yn ei le?
https://www.openstreetmap.org/node/244415696

Mae’r nodyn yn awgrymu bod y cod Q5033865 wedi dod o broses awtomatig, felly efallai dylen ni edrych at holl fewnbwn y broses yna rhag ofn bod gwallau eraill. (Mae’r nodyn yn dweud ‘auto-matching wikidata tags based on wikipedia tags per @talk discussion. Further cleanup will be done using…’)

There is no mynydd bach in the llynfi valley. Its name is mynydd Pwll-yr-iwrch.

Apparently the OS agreed to change it back in 2008.

I strongly suggest that it is worth contacting locals, such as town councils or ramblers associations as these are more likely to know the “local” names of places that the OS maps miss.

I suspect the maps you use are quite old and outdated.

https://www.walesonline.co.uk/news/local-news/actors-peak-performance-2152001?int_source=amp_continue_reading&int_medium=amp&int_campaign=continue_reading_button#amp-readmore-target

Annwyl L. Rees, diolch yn fawr iawn am eich sylw.

Thank you for the info and the advice. Please feel free to edit the OpenStreetMap resource directly if you spot deficiencies. You can do this at https://osm.org and it’s almost entirely dependent on keen-eyed and enthusiastic people to improve it. In turn Mapio Cymru will draw from this data. Hope you have fun, and thanks again for your interest.

Helo,
Dwi’n bwriadu defnyddio’r plugin ‘Maps Marker Pro’ ar gyfer gosod map interactif Open Street Maps ar fy ngwefan WordPress. Mi fydd y wefan yn ddwyieithog. Hoffwn fod y map Cymraeg (hynny yw, https://openstreetmap.cymru/) yn cael i’w dangos pan fydd y defnyddiwr ar ochr Gymraeg y wefan. Gallwch chi helpu/cynghori’r ffordd orau i wneud hyn plîs? Mae modd setio fyny ‘Custom Basemaps’ ar y plugin wrth nodi’r URL i’r map ond dwi ddim yn siŵr o’r ‘variables’ i’w nodi?
Mi fydda i’n gwerthfawrogi unrhyw help gallwch chi gynnig! Diolch yn fawr. Gareth

Diolch yn fawr Carl, mae hynny’n lot fawr o help!
Allan o ddiddordeb, oes unrhyw ffordd o newid edrychiad y map? Hynny yw, defnyddio ‘theme’ gwahanol?
Diolch eto. Gareth

Helo Gareth, ydych chi wedi llwyddo i gael y map i ymddangos ar eich system/gwefan?

O ran y thema beth ydych chi eisiau gwneud yn fras?

Yn gyffredinol nid oes modd i ddefnyddiwr newid gwedd map Mapio Cymru yn hawdd. Ffeiliau PNG sydd yn cael eu creu gan y gweinydd. Dw i’n credu bod y thema gyfredol yn bodloni llawer o anghenion. Ond byddwn i’n croesawu adborth os ydych chi’n meddwl bod unrhyw ddiffygion yn y thema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *